< >

İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi ilgi gördü

İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi ilgi gördü

 

 

Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Sendikamız Öz İplik-İş tarafından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu İşbirliğinde yürütülen “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi” açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleşti.

 

24 Kasım 2019 tarihinde Grand Ankara Hotel’de gerçekleşen toplantıya, Genel Başkanımız Rafi AY, Genel Başkan Yardımcılarımız Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Proje Koordinatörümüz Pınar Özcan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadın komitesi üyelerimiz, proje ekibimiz ve basın mensupları katıldı.

 

Genel Başkanımız Rafi AY, bir konuşma yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’de istihdam edilen nüfusun yaklaşık 9 milyonunu kadınlar oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre birçok sektörde kadın çalışan oranı %15’in altındayken sendikamızın örgütlü olduğu Dokuma, Hazır Giyim ve Deri İşkolunda istihdamın %50’sinden fazlası kadınlardan oluşuyor. 

 

Sendikamızın 32 bini aşkın  üyesi bulunmaktadır.  Kadın üye sayımız bugün ise 12 binin üzerindedir.  İşkolumuz;  az sayıda dış ticaret fazlası veren, Türkiye’ye ihracatı öğreten sektördür. Bunun yanı sıra Türkiye’de kadınların en yoğun istihdam edildiği sektördür.

Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 23 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü olmuştur. Fabrikalarda, imalathanelerde alın teri döken neredeyse her 4 kişiden biri bizim sektörümüzdedir.

 

Birçok bakımdan önem arz eden sektörümüzde, çalışan kadın sayısının fazla olması ve kadın üye sayımızda son dönemde önemli oranda artış olması ile birlikte sendikamız kadın çalışmalarına daha fazla önem vermeye başlamıştır.  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması hususunda sorumluluk ve insiyatif almaktayız.

 

Hem HAK-İŞ hem Öz İplik İş Sendikası olarak bu konuda biraz iddialı konuşuyoruz. Gerek politika önerileri geliştirme konusunda, gerek örnek projeler üretme konusunda, gerekse de rakamsal verilerle işkolumuzda en aktif sendika ve konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla son on yılda kadın üye oranımız %20’den  %35.5’e yükselmiştir.

 

Kadın komitemizi kurduğumuz tarihten önce  başkanlıklarımız yönetiminde kadın temsili yokken şimdi başkanlıklarımızda  kadın yönetim kurulu üyelerimiz var.

 

Yine işyeri sendika baş temsilcilerimizdeki kadın oranı son 3 yılda  %20 oranında artmıştır. Sendikamızın faaliyetlerinde büyük emek veren temsilcilik makamındaki kadın temsilcilerimizin oranı % 26’dır. Genel merkezde çalışan kadın sayımız arttı ve bu sene itibariyle %20 oranına ulaştı.

 

Biz Öz İplik İş Sendikası olarak;  hem kadınların çalışma hayatına katılımlarını destekleyici, hem de çalışma hayatında yaşadıkları sorunları gideren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projemizde bunlardan birisi.

 

Sendikalar işyeri şiddetinin önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanmasında önemli roller üstlenmelidir. Sendikamız şiddetten arınmış bir iş yaşamı  için çok önemli adımlar atarak kadına şiddet uyguladığı mahkeme kararıyla tespit edilenler sendikanın zorunlu organlarında görev alamaz şeklinde bir maddeyi toplu iş sözleşmesine eklemiştir. Bu tür somut adımların her kademede uygulanması şarttır.

 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha yineliyoruz ki Kadına karşı haksızlık ve şiddetin son bulması için  çağdaşlaşmanın en büyük olmazsa olmazı olan erkek egemen anlayış terk edilmelidir.

 

Şiddetle mücadele etmek için, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, kampanyalar düzenlenmeli, okullarda herkese insanı ve onun haklarını tanıtıcı bilinçlendirici çalışmalar yapılmalı, askerde erkeklerin kadına karşı şiddete ve kadının toplumsal rolünün ne olması gerektiğiyle ilgili eğitim aldırılmalıdır.

 

Kadınların ekonomik özgürlükleri için, çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalı, ancak işyerlerinde üstleri, çalışma arkadaşları tarafından çeşitli boyutlarda cinsel tacize uğrayan kadınların, hakları bakımından bilgilenmesi sağlanmalı ve işyerinde cinsel tacizin yaptırımlarının ağırlaştırılması gerekmektedir.

 

Çalışan kadınların sosyal hakları, uluslararası kriterler çerçevesinde yasal ve pratikte korunmalıdır. Medya organları, kadın ve çocuklara yönelik şiddet içerikli haberler konusunda oto-kontrol mekanizmaları oluşturmalı, bu ve benzerlerini malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmelidir”

 

 

Proje Koordinatörümüz Pınar Özcan bir konuşma yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Öz İplikİş Sendikası olarak kadına yönelik iş yerinde cinsel taciz ve şiddetin sonlandırılması için yürüttüğümüz projemizin açılışını yapmak ve projemizi tanıtmak için biraradayız Bugün hala Yüzlerce, binlerce, milyonlarca bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

 

Kırıkkale’de eski eşi tarafından kızı önünde vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti hala tüylerimizi ürpertiyor. Kızı’nın anne ne olur ölme diye çaresiz yakarışı hala kulaklarımızda yankılanıyor. 5 gün once hayatta kalmak için 17 saat mücadele eden ancak 19 yaşında hayatının baharında eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Güledan Cankel cinayeti kanımızı donduruyor. Gerçekleşen her vahşet, her bıçak darbesi ülkemizdeki kadın haklarına yönelik büyük bir saldırı olarak acıyla hatırlanıyor.

 

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin iş yerinde kadınlar ile erkekler arasında yarattığı eşitsizlik, kadınların çalışma hayatına girmesine engel teşkil etmesi ve kariyerlerini geliştirmelerini engellemesi bununla birlikte ekonomik ve insan kaynağı bakımından maliyet ve motivasyon kaybı yaşatması ve toplumun çalışan kesimini derinden etkilemesinden hareketle sendikamız ‘İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi’ Projesi’ni yürütmeye başlamıştır.

 

Kadınlara ve tüm çalışan kesime yönelik gerçekleşebilecek fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik olarak zarar veren tüm eylemlerin ortadan kaldırılmasını hedeflediğimiz projemiz eğitim çalışmaları ve takip eden faaliyetleriyle çalışma ortamına ve çalışanlara katkı sağlayacaktır.

 

‘‘İşyerinde Kadına Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi’’ Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilerek 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

 

İşyerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve işyeri şiddetine karşı mücadelenin bir parçası olmak hedefiyle yola çıktığımız bu projemiz kapsamında şiddet ve tacizin sosyal taraflarla kapsamlı olarak görüşülmesi, geçmişten gelen algılayışların ele alınarak şiddet karşıtı bir zihinsel dönüşüm sağlanması ve bu algının sendikal camiadan yola çıkarak toplumun her kesiminde farkındalığı artırması beklenmektedir.

 

Öz İplik İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların her daim yanında yer almaya devam edeceğiz.

 

Gücünü ve mücadelesini kadın üyelerinin attığı ilmeklerle dokuyan sendikamız Öz İplik İş, kadın üyeleri ile kurduğu bu güçlü bağı kadın odaklı projeleri ile sürdürmeye devam edecektir. Umuyoruz ki gerçekleştirdiğimiz lider ve ihtiyaca yönelik projeler kadınların hayatını korumaya katkı sağlayacaktır.

 

Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Sonlanması ve Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda yaygınalşması için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayalım ki Cinsiyet Eşitliği bir kadın hakkı değil insan hakkıdır”

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bir konuşma yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Ben kurum olarak bir acil yardım hattı işleten bir federasyonun başkanlığını yapıyorum. 12 yıldır hizmet veren telefonun ucunda bir psikoloğu ve Türkiye’deki barolarla hukuki mücadelesini yapan, istismara uğrayan çocuklara eğitim ve psikolojik danışmanlığını veren, özel sektörle işbirliği içinde onlara iş sağlamaya çalışan ve tüm bunların ötesinde bazen bir çatalı bir kaşığı bile olmayan ayrıldığı evinden ayrılacağı zaman su içecek bir bardağı dahi olmayan hem o yaşadıkları dramları paylaşan,  hem o çocuklarla yaşadıkları istismarın acılarını hafızalarından silmeye çalışan ve onlarla beraber hayata adımlar atan bir kadınım. Kurum olarak da, kadın olarak da aslında olayın her aşamasındayız.

Biz kadının evden çıkmasını güçlenmesini, güçlendiği ölçüde ayaklarını yere sağlam basmasını ve hayatının toplumun en küçük yapısı dediğimiz ailenin içinde huzurla, mutlulukla geçirmesini talep ediyoruz. Hepimiz böyle düşünüyoruz ve istiyoruz. Ancak gerçekler böyle değil. Rakamların dışında da böyle değil. Ben işyeri temsilcisi arkadaşlarımın her birinin heybesinde ne kadar çok vaka olduğunu tahmin edebiliyorum. İşyerinde çalışan kadın arkadaşlarımın cesaret edip anlatabildikleri kadarını biliyorsunuz. Cesaret edip güvenip anlatamadıklarını ya da “beyaz gelinliğinle çıktın, beyaz kefeninle döneceksin” diyen bir aile yapısının olduğu bir ülkede nereye giderim, ne yaparım cevaplarını bulamamanın çaresizliği var. Bu çaresizlikleri giderebilmek dört kurumun işi.

Hükümetin kadın politikasının olması lazım. Özel sektörün bu konuda politikası olması lazım.  Yerel yönetimlerin bu işe dahil olması lazım. En önemli ayak ve benim çok önemsediğim dördüncü  taraf ise sendikalardır. Sendika sisteminin Türkiye için önemini ben biliyorum, yaşım gereği.

Geçmişinden bugüne mücadelelerine tanıklıklarımız var. Ve tekstil, kadınların en çok yoğun olduğu alan. Ben tekstil alanında daha bu sendikayla diyaloğumuz başlamadan çok da farklı alanlardan sorunlar olduğunu duydum. Bu sebeple biz Öz İplik İş Sendikası ile gönüllü olarak işbirliği içerisinde olacağız.

Proje kapsamında hazırlanan broşürler, tekstil sektöründe çalışmayan ancak çalışan kadının alışveriş yaptığı markete, ilaç aldığı eczaneye, yanında yürüdüğü muhtara, komşusuna ulaştığında, çarpan etkisini büyüttüğünüzde o kadar büyüyecek ki. Yeter ki kararlı olalım ve uygulamaya geçelim.

Bu ülkenin geleneksel bir yapısı var. Tecavüze uğrar kadının suçudur, gece dışarıda olur ve kadının geç vakitte dışarıda olması sorgulanır.  Hepimizi potansiyel cinsel obje görüyorlar. Yani sokakta kapalı olun açık olun hiç fark etmiyor. Kadın dediğinizde erkek cinselliği ve kadın cinselliği geliyor. Hepimiz doğuştan itibaren insanız ve şiddet insan hakları ihlalidir. İstismar ve taciz rıza olmadan yapılamaz.  Rıza kelimesi bizim memlekette vatandaşa verilen isim olarak kalıyor ve adlandırılıyor ama bir kadının rızası yoksa işyerinde ona mobbing yapamazsınız.  Cep telefonunuzla ısrarlı takiple onu taciz edemezsiniz. Bu tacizi yaşayan kadınlar da çaresiz değildir, mercileri vardır. Bu konuda hükümeti en çok kutlayabileceğimiz nokta İstanbul sözleşmesi gibi bir sözleşmeye imza atmış olmasıdır. Bu ülkede sadece Türkiye değil, Avrupa konseyinin de bulunduğu ülkeler içinde kendi değerlerimize sadık kalarak yerli ve milli olarak bu ülkenin sorunları da atfedilerek çözüm üretilmiş bu sözleşme kadınların hukuki dayanağıdır.

Ben Türkiye için şiddetin önlenemeyecek bir mekanizma olduğuna inanmıyorum.  Verin bize yetkiyi biz o şiddeti bu Türkiye’den siler atarız. Koltuklarda oturarak uygulamadan yasaları, ya da kolluk görevinde cinayetlere seyirci kalmak istemiyoruz artık.”

Öz İplik iş sendikası kadın komitesinin 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına “Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Son” tişörtleri giydiği toplantının sonunda, aynı tişörtü Genel Başkanımız Rafi AY ve Genel Başkan Yardımcılarımız da giyerek şiddet ve tacizin son bulmasını istediler.

 

 

 

 

Bu Haber 368 kez okundu
Yorumlar

  Yorum Ekle

  YAŞAM kategorisine ait diğer haberler
  Ay Haber::: Türkiye nin Net Habercisi | Anket ANKET KÖŞESİ

  İşlem yapılıyor.....

  Bugün içinde en çok okunan haberler

  VIP ARAÇ KİRALAMA

  Namaz Vakti