< >
Mustafa Kır
20/08/2020
 Mustafa Kır
HİCRET SIRADAN BİR GÖÇ DEĞİLDİR

             Miladi 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe denk gelen 01 Muharrem günü İslam âleminin 1442. Hicri yılbaşısıdır. Bu vesileyle İslam âleminin hicri yılını tebrik ediyor, İslam ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 


            Hicret: Arapça “hecr, hicrân” kökünden türemiş bir isim olup, sözlükte; bir şeyi terk etmek, onunla ilgiyi kesmek, o şeyden ruhen, bedenen, lisânen ve kalben ayrılıp uzaklaşmaktır.  Özel olarak ise hicret; Peygamberimizin Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Hicret edene muhacir denir.

Daha geniş anlamıyla hicret; Allah rızası için Müslümanların inançlarını serbestçe yaşayabilecekleri bir yer kavuşmak amacıyla maldan, yardan, candan, vatandan evlad-ü iyaldan feragat edilerek, kötülükleri iyiliğe, düşmanlıkları kardeşliğe, şirki tevhide, tevhidi vahdete dönüştürmek için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır.  

 

Ancak her göç hicret, her göç edende muhacir değildir. Gerçek muhâcir, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri terk edendir." hicret de önce terk etmekle, terk edilmesi gerekenlerden vazgeçmekle başlar. Hicret; kişinin içinde bulunduğu yeri ve konumu ruhen ve bedenen terk edip başka bir yere intikal etmektir. Bu açıdan bakıldığında Hicret mâna yönüyle bir iman ve ruh eylemidr.

Nitekim büyük muhacir Hz. Muhammed (sav), meşhur niyet hadisinde, "Kimin hicret etmekteki niyeti Allah ve Resul’ünün emirlerine uymak ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde etmek istediği bir dünyalığa veya evlenmek istediği bir kadına yönelikse onun hicreti de niyet ettiğinedir." buyurmuştur. Abdullah İbni Amr İbni'l-Âs (ra)'dan rivâyet edilen diğer bir hadisi şerifte ise Nebî (sav):

Hicrette; günahları terk etmek, Allah ve Resul’üne hicret etmek gibi iki özelliğin varlığına işaret buyurmuştur.

 Hicret ile ilgili ayetlerde: “İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Tevbe / 20. 

 İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar, Allah’ın rahmetini umabilirler. Allah, gafûr ve rahîmdir.    Bakara / 218. Buyurulmuştur.

Hicret, İslâm devletinin temelindeki en önemli olaydır.  Çünkü hicretle birlikte başlayan Medine döneminde, İslam davetinin önündeki engeller birer birer kal­dırılmış Hicretle asıl hedeflenen; İslâm’ın sosyal bir düzen, siyasî bir otorite ve Müslümanların başlı başına bir toplum olarak ortaya çıkmasıydı. Eğer böyle olmasaydı, işkence ve baskıdan kaçıp başka ülkelere göç eden bir avuç insanın bu göçü, tarihin akışını değiştirecek kadar geniş bir boyut kazanamazdı.

Nitekim hicret, İslam ve dünya tarihini derinden etkileyen önemli bir hadise, başlı başına bir olay, bir dönüm noktası olmuştur. İslam, hicretle birlikte Medine’de önce bir toplum, sonra da siyasi bir güç olmuştur. Nihayetinde ise İslâm, Medine’den medeniyete ulaşmış, oradan da gönüllere, coğrafyalara taşmıştır.

Onun için Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti, hicretten sonraki çok önemli hadiselerin doğumuna vesile olmuştur. Çünkü Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencesi karşısında iman ve sabırdan öte gidemeyen 13 yıllık tevhit mücadelesi hicreti, Hicret ise Medine İslam devletini ve medeniyetini, Medine İslam devleti Mekke’nin fethini, Mekke’nin fethi ise İslam’ın cihanşümul bir din olmasının yolunu açmıştır.


            Bunun içindir ki hicret; İslam tarihinde bir dönüm noktası olduğu için Hz Ömer’in hilafeti döneminde hicretten 16 yıl sonra (M.638) Hz. Ali (r.a) ın teklifi ve İslam şurasının onayı ile Peygamberimizin miladi 622’yılında Mekke’den Medine’ye göç olayı İslam tarihi için başlangıç sayılmış, her kameri  yılın Muharrem ayının 1.günü Müslümanlar için hicri  yılbaşı olarak kabul edilmiştir. 


            Hicri takvimin varlığı ve Hz. Peygamberin (sav)`in Mekke`den Medine`ye göç etmesinin hicri takvime başlangıç olarak kabul edilmesi, hicretin tek başına ne kadar büyük bir olay olduğunun açık bir göstergesidir. 

            
            Hicri yılbaşına sahip çıkmak aynı zamanda hicretin ifade ettiği ruh ve manaya da sahip çıkmak anlamını taşımaktadır.  1 Muharrem Hicri yılbaşı Müslümanların sosyal iletişim ağlarından tebrikleşme yoluyla geçiştirilebilecek basit bir hadiseye indirgenmemelidir. Hicreti oluşturan şartlar, hicret ve hicret sonrası yaşanılan hadiseler, hicret ile elde edilen kazanımlar ile birlikte değerlendirilmeli kıssadan hisseler çıkarılmalıdır.

 

Şüphesiz cahiliye döneminde Müslümanlara reva görülen olaylar ile günümüz İslam dünyasında yaşanan terör, savaş, şiddet, işgal açlık, yokluk ve yoksulluk olayları arasında çok büyük benzerlikler vardır. Ancak o gün Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler müşrikler ve kafirler tarafından yapılırken, bugün İslam coğrafyasında Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler hem kendi din kardeşleri hem de din düşmanları tarafından iş birliği içinde yapılmaktadır. Ne yazık ki Müslümanlar hicret gibi bir olaydan ders alıp içlerine düştükleri zilletten kurtulma yerine kendilerine reva görülen zillete şükretme, cellatlarına sığınma yolunu tercih etmektedir.

           
            Yine günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan; terör, şiddet, açlık, yokluk, yoksulluk, işgal, iş savaş gibi menfur hadiselerden dolayı kendi ülkelerini terk etmek; başka ülkelere sığınmak zorunda kalan Müslümanlar Peygamberimizin hicretinden ders alıp kendi ülkelerine dönmeyi düşleme yerine; daha müreffeh bir hayat sürmek için kendilerini yurtlarından kaçışa zorlayan iç ve dış mihraklara köle olma yolunu seçmeleri Müslümanların hicret ruhundan ne kadar uzaklaştıklarını göstermektedir.

           

         Şunu ifade etmek isterim ki; Müslümanların içine düştükleri zillet çukurundan kurtuluş reçetesi hicret öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylarda aranmalıdır.  Bu yüzden Müslümanlar gerek hicreti zorunlu kılan sebeplerden gerekse hicretten sonra oluşan sonuçtan ders çıkarmak zorundadır.

 

 Özellikle Hz. Muhammet (s.av.) in kendisine verilen emanetleri sahiplerine ulaştırılması için gösterdiği hassasiyetten, Hz. Ali (r.a) nın ölümü göze alarak Peygamberimizin yatağına yatmasından, Hz. Ebu Bekir’in yolculuktaki dostluk ve arkadaşlığından, aralarında hiç savaş eksik olmayan Evs ve Hazreç kabilelerinin düşmanlıklarının kardeşliğe dönüşmesinden özellikle Muhacir ile Ensar arasında sağlanan İslam kardeşliğinin oluşturulmasından daha nice olaylardan dersler alınmalıdır.

           

             Hicri yılbaşı sadece 1 Muharrem günü Müslümanların tebrikleşmesi ile geçiştirilebilecek basit bir olay değildir. Hicri yılbaşı ve hicri yılbaşına mesnet teşkil eden hicret olayı iyi araştırıldığında hicretin bir kaçış değil, asla dönüş olduğu, Suriye bataklığını kurutabilecek, Arakan zulmünü durdurabilecek, Libya’yı çok uluslu güçlerin Doğu Türkistan’ı Çin zulmünden  kurtaracak  İslam dünyasında var olan savaşı, şiddet, işgali açlık, yokluk ve yoksulluğu  sonlandırabilecek, İsrail’in işgali altında kurtarılmayı bekleyen Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı özgürlüğüne kavuşturacak bir gerçeği içinde barındırdığı anlaşılacaktır.  

 

      Ne yazık ki Müslümanlar kendi inanç ve medeniyet değerlerine sırt dönmeleri, inançlarını hayatlarına yansıtmadıkları için İslam coğrafyasında yaşanan zillet ve meskenet yüzünden ne kendi takvimlerine sahip çıkabilecek mecalleri, ne de kendi günlerini tebrik edebilecek yüzleri vardır.   

      

            Müslümanların kendi kültür ve medeniyet değerlerine dönmek için hicret ruhuna sarılmaları, İslam coğrafyasının halkları, devlet ve hükümet başkanları tarafından hicri yılbaşını sahiplenmeleri dilek ve temennisiyle; 1442. Hicri yılbaşının tüm inananların ve insanlığın barış ve huzuruna, Müslümanların kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
 

Mustafa KIR

 

 
Bu Yazı 128 kere okundu..


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısının tüm hakları ve kanuni sorumluluğu Yazarına aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Bu yazıya ait yorum bulunmamaktadır.

  Yorum Ekle

  Ay Haber::: Türkiye nin Net Habercisi | Anket ANKET KÖŞESİ

  İşlem yapılıyor.....

  Bugün içinde en çok okunan haberler

  VIP ARAÇ KİRALAMA

  Namaz Vakti